www.viniti.ru Всероссийский Институт Научной и Технической Информации
 

База данных PEIS-V больше не обновляется с 1 июня 2018г.

The PEIS-V database is no longer updated from June 1, 2018


Physics Electronic Information Service by VINITI

PEIS-V | Help

   Atomic nucleus.
      Experimental methods and instrumentation for elementary-particles and nuclear physics.
         Accelerators of charged particles.
            Superconductivity in accelerator technology.
               Superconductive accelerating RF-systems.
Superradiant THz undulator radiation source based on a superconducting photo-injector
Xiaodong Wen, Senlin Huang, Lin Lin, Fang Wang, Feng Zhu, Liwen Feng, Limin Yang, Zhiwen Wang, Peiliang Fan, Jiankui Hao, Shengwen Quan, Kexin Liu, Jia-er Chen
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 820, No: 0 , published: 01 June 2016
Cavity and HOM coupler design for CEPC
Hong-Juan Zheng (郑洪娟), Jie Gao (高杰) and Zhen-Chao Liu (刘振超)
Chin. Phys. C, Vol: 40, No: 5 , published: 01 May 2016
Minimization of power consumption during charging of superconducting accelerating cavities
Anirban Krishna Bhattacharyya, Volker Ziemann, Roger Ruber, Vitaliy Goryashko
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 801, No: 0 , published: 21 November 2015
Design and RF test of MEBT buncher cavities for C-ADS Injector II at IMP
Shichun Huang, Huan Jia, Haihua Niu, Yuan He, Shenghu Zhang, Chenzhang Yuan, Jing Wang, Shengxue Zhang, Wei Chang, Peng Zhang, Hongwei Zhao, Jiawen Xia
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 799, No: 0 , published: 01 November 2015
Wide energy bandwidth superconducting accelerating cavities
Ji Qiang
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 795, No: 0 , published: 21 September 2015
Design and simulation of 3½-cell superconducting gun cavity and beam dynamics studies of the SASE-FEL System at the Institute of Accelerator Technologies at Ankara University
H. Duran Yildiz, R. Cakir, D. Porsuk
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 785, No: 0 , published: 11 June 2015
Enabling cost-effective high-current burst-mode operation in superconducting accelerators
Richard L. Sheffield
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 785, No: 0 , published: 11 June 2015
Reduction of helium loss from a superconducting accelerating cavity during initial cool-down and cryostat exchange by pre-cooling the re-condensing cryostat
B.E. O’Rourke, E.J. Minehara, N. Hayashizaki, N. Oshima, R. Suzuki
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 776, No: 0 , published: 11 March 2015
Review of ingot niobium as a material for superconducting radiofrequency accelerating cavities
P. Kneisel, G. Ciovati, P. Dhakal, K. Saito, W. Singer, X. Singer, G.R. Myneni
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 774, No: 0 , published: 21 February 2015
X-ray generation by inverse Compton scattering at the superconducting RF test facility
Hirotaka Shimizu, Mitsuo Akemoto, Yasuo Arai, Sakae Araki, Alexander Aryshev, Masafumi Fukuda, Shigeki Fukuda, Junji Haba, Kazufumi Hara, Hitoshi Hayano, Yasuo Higashi, Yosuke Honda, Teruya Honma, Eiji Kako, Yuji Kojima, Yoshinari Kondo, Konstantin Lekomtsev, Toshihiro Matsumoto, Shinichiro Michizono, Toshinobu Miyoshi, Hirotaka Nakai, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 772, No: 0 , published: 01 February 2015
Design and test of frequency tuner for a CAEP high power THz free-electron laser
Mi Zheng-Hui (米正辉), Zhao Dan-Yang (赵丹阳), Sun Yi (孙毅), Pan Wei-Min (潘卫民), Lin Hai-Ying (林海英), Lu Xiang-Yang (鲁向阳), Quan Sheng-Wen (全胜文), Luo Xing (罗星), Li Ming (黎明), Yang Xing-Fan (杨兴繁), Wang Guang-Wei (王光伟), Dai Jian-Ping (戴建枰), Li Zhong-Quan (李中泉), Ma Qiang (马强) and Sha Peng (沙鹏)
Chin. Phys. C, Vol: 39, No: 2 , published: 01 February 2015
A new microphonics measurement method for superconducting RF cavities
Zheng Gao, Yuan He, Wei Chang, Tom Powers, Wei-ming Yue, Zheng-long Zhu, Qi Chen
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 767, No: 0 , published: 11 December 2014
An innovative tuning system for superconducting accelerating cavities
D. Longuevergne, N. Gandolfo, G. Olry, H. Saugnac, S. Blivet, G. Martinet, S. Bousson
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 749, No: 0 , published: 11 June 2014
A vertical test system for China-ADS project injector II superconducting cavities
Chang Wei, He Yuan, Wen Liang-Hua, Li Chun-Long, Xue Zong-Heng, Song Yu-Kun, Zhang Rui, Zhu Zheng-Long, Gao Zheng, Zhang Cong, Sun Lie-Peng, Yue Wei-Ming, Zhang Sheng-Hu, You Zhi-Ming, Thomas Joseph Powers (Tom Powers)
Chin. Phys. C, Vol: 38, No: 5 , published: 01 May 2014
Higher-Order-Mode Diagnostics and Suppression in Superconducting Cavities (HOMSC12)
Roger M. Jones
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 734, No: PA , published: 11 January 2014
The main linac cavity for Cornell's energy recovery linac: Cavity design through horizontal cryomodule prototype test
N. Valles, M. Liepe, F. Furuta, M. Gi, D. Gonnella, Y. He, K. Ho, G. Hoffstaetter, D.S. Klein, T. O'Connell, S. Posen, P. Quigley, J. Sears, G.Q. Stedman, M. Tigner, V. Veshcherevich
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A , Vol: 734, No: PA , published: 11 January 2014
Design and test of SX-FEL cavity BPM
Yuan Ren-Xian, Zhou Wei-Min, Chen Zhi-Chu, Yu Lu-Yang, Wang Bao-Pen, Leng Yong-Bin
Chin. Phys. C, Vol: 37, No: 11 , published: 01 November 2013
Multi-pass, multi-bunch beam breakup for 9-cell Tesla cavities in the ERL
Chen Si, Huang Sen-Lin, Li Yong-Ming, Feng Li-Wen, Zhu Feng, Quan Sheng-Wen, Liu Ke-Xin, Chen Jia-Er
Chin. Phys. C, Vol: 37, No: 8 , published: 01 August 2013
A tuning system for BEPC II
Mi Zheng-Hui, Sun Yi, Pan Wei-Min, Wang Guang-Wei, Li Zhong-Quan, Dai Jian-Ping, Ma Qiang, Lin Hai-Ying, Xu Bo, Huang Hong, Wang Qun-Yao, Xu Yu-Fen, Zhao Guang-Yuan, Huang Tong-Ming, Sha Peng, Zhang Xin-Ying, Meng Fan-Bo, Li Han, Chen Xu, Zhao Dan-Yang, Zhang Juan, Peng Ying-Hua
Chin. Phys. C, Vol: 37, No: 8 , published: 01 August 2013
Geometry dependent multipacting of a superconducting quarter-wave resonator at PKU
Zhou Kui, Yang Liu, Sun Guo-Ping, Yao Zhong-Yuan, Quan Sheng-Wen, Luo Xing, Lu Xiang-Yang
Chin. Phys. C, Vol: 37, No: 7 , published: 01 July 2013
Geometry dependent multipacting of a superconducting quarter-wave resonator at PKU
Zhou Kui, Yang Liu, Sun Guo-Ping, Yao Zhong-Yuan, Quan Sheng-Wen, Luo Xing, Lu Xiang-Yang
Chin. Phys. C, Vol: 37, No: 7 , published: 01 July 2013
Observation of optical transition radiation from electron beams generated by laser plasma accelerator
Lin Chen, K. Nakamura, J. Van Tilborg, A. J. Gonsalves, T. Sokollik, S. Shiraishi, W. P. Leemans, Guo Zhi-Yu
Chin. Phys. C, Vol: 37, No: 2 , published: 01 February 2013
A preliminary study of the feasibility of using superconducting quarter-wave resonators for accelerating high intensity proton beams
Yang Liu, Lu Xiang-Yang, Quan Sheng-Wen, Yao Zhong-Yuan, Luo Xing, Zhou Kui
Chin. Phys. C, Vol: 36, No: 11 , published: 01 November 2012
Preliminary study of the higher-harmonic cavity for HLS- II
Wu Cong-Feng, Fan Hao, Wang Lin, Liu Guang-Chao, Feng Guang-Yao, Li Wei-Min, R. A. Bosch
Chin. Phys. C, Vol: 36, No: 9 , published: 01 September 2012
Design and simulation of a new type of 500 MHz single-cell superconducting RF cavity
Lu Chang-Wang, Liu Jian-Fei, Hou Hong-Tao, Ma Zhen-Yu, Mao Dong-Qing, Feng Zi-Qiang, Zhao Shen-Jie, Luo Chen, Zhao Yu-Bin, Zhang Zhi-Gang, Zheng Xiang, Wei Ye-Long, Yu Hai-Bo, Li Zheng, Xu Kai
Chin. Phys. C, Vol: 36, No: 5 , published: 28 May 2012
Cold RF test and associated mechanical features correlation of a TESLA-style 9-cell superconducting niobium cavity built in China
Dai Jing, Lu Xiang-Yang, Quan Sheng-Wen, Zhang Bao-Cheng, Lin Lin, Hao Jian-Kui, Zhu Feng, Xu Wen-Can, He Fei-Si, Jin Song, Wang Fang, Liu Ke-Xin, R. L. Geng,  Zhao Kui
Chin. Phys. C, Vol: 36, No: 2 , published: 08 February 2012
The design of a five-cell high-current superconducting cavity
Li Yong-Ming, Zhu Feng, Quan Sheng-Wen, Ali Nassiri and Liu Ke-Xin
Chin. Phys. C, Vol: 36, No: 1 , published: 21 January 2012
Design and study of a high-current 5-cell superconducting rf cavity
Liu Zhen-Chao/Nassiri A./Waldschmidt G.
Chin. Phys. C, Vol: 34, No: 5 , published: 28 December 2010
Thermal analysis for the high duty cycle PIMS accelerator
Liu Hua-Chang/Peng Jun/Ruyan Yu-Fang/Fu Shi-Nian
Chin. Phys. C, Vol: 34, No: 7 , published: 28 December 2010
HOM study and parameter calculation of the TESLA cavity model
Zeng Ri-Hua/Schuh Marcel/Gerigk Frank/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 34, No: 1 , published: 26 August 2010
Study of a magnetic alloy-loaded RF cavity for bunch compression at the CSR
Yin Da-Yu/Liu Yong/Xia Jia-Wen/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 34, No: 12 , published: 10 March 2010
Study on the 1.3 GHz low loss shape superconducting cavities at IHEP
Zong Zhang-Guo/Gao Jie/Gu Jun/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 33, No: 6 , published: 25 November 2009
Study on the RF performance of 2-cell superconducting cavity
Wang Fang/Lu Xiang-Yang/Wang Er-Dong/Zhao Kui
Chin. Phys. C, Vol: 33, No: 1 , published: 29 October 2009
Development of a China test cryomodule for ILC
Xu Qing-Jin/Zhai Ji-Yuan/Li Chun-Hua/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 33, No: 1 , published: 29 October 2009
Design of a 450 MHz _b=0.2 single spoke cavity at PKU
Yao Zhong-Yuan/Lu Xiang-Yang/Zhao Kui
Chin. Phys. C, Vol: 33, No: 4 , published: 29 October 2009
Prototype control system for compensation of superconducting cavities detuning using piezoelectric actuators
Przygoda K./Piotrowski A./Jablonski G./et al.
IEEE Trans. Nucl. Sci. Pt 1, Vol: 56, No: 4 , published: 14 September 2009
Quench-Limited SRF Cavities: Failure at the Heat-Affected Zone
Champion, M.S.; Cooley, L.D.; Ginsburg, C.M.; Sergatskov, D.A.; Geng, R.L.; Hayano, H.; Iwashita, Y.; Tajima, Y.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
Superconducting RF Cavity Development for the International Linear Collider
Yamamoto, A.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
Tunneling Study of SRF Cavity-Grade Niobium
Proslier, T.; Zasadzinski, J.; Cooley, L.; Pellin, M.; Norem, J.; Elam, J.; Antoine, C.Z.; Rimmer, R.A.; Kneisel, P.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
Superconducting Test Cavity With Dielectric Concentrator for High Q, High Surface Field
Pogue, N.; Blackburn, R.; McIntyre, P.; Sattarov, A.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
Performance of 3.9 GHz SRF Cavities at Fermilab's ILCTA_MDB Horizontal Test Stand
Harms, E.; Hocker, A.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
Progress on the Development of a Superconducting Connection for Niobium Cavities
Kneisel, P.; Ciovati, G.; Sekutowicz, J.; Turlington, L.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
The Variable Input Coupler for the Fermilab Vertical Cavity Test Facility
Champion, M.; Ginsburg, C.M.; Lunin, A.; Moeller, W.-D.; Nehring, R.; Poloubotko, V.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
High Intensity Neutrino Source Superconducting Spoke Resonator and Test Cryostat Design and Status
Nicol, T.H.; Lanfranco, G.; Ristori, L.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 19, No: 3 , published: 01 June 2009
Investigation on the fabrication of the 3rd harmonic superconducting cavity for the SSRF storage ring
Ma Zhen-Yu/Ma Guang-Ming/Yu Hai-Bo/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 33, No: 9 , published: 12 March 2009
Study on the Lorentz detuning and tuning of _b=0.3, 352 MHz spoke cavity
Xiao Yong-Chuan/Fu Shi-Nian
Chin. Phys. C, Vol: 33, No: 9 , published: 12 March 2009
Fabrication of the high power input coupler for BEPC II superconducting cavities
Huang Tong-Ming/Ma Qiang/Pan Wei-Min/Wang Guang-Wei
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: 11 , published: 06 November 2008
Researches on large grain SC cavities at peking university
Hao Jian-Kui/Zhao Kui/Zhang Bao-Cheng/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: sup.1 , published: 09 October 2008
First superconducting RF system commissioning for BEPC II in China
Sun Yi/Wang Guang-Wei/Pan Wei-Min/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: sup.1 , published: 09 October 2008
Recent actitivities of cryogenic system in overseas and domestic accelerators
Li Shao-Peng/Ge Rui/Wang Guo-Ping
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: sup.1 , published: 09 October 2008
Recent progress on RF superconductivity and ERL
Hao Jian-Kui/Zhao Kui
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: sup.1 , published: 09 October 2008
Development of high purity niobium used in SRF accelerating cavity
Chen Lin/Xie Wei-Ping/Li Ming-Yang/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: 12 , published: 09 October 2008
Prelminary study o a niobium quarter-wave prototype cavity for a heavy-ion superconducting linac
Zhang Cong/Zhao Hong-We/He Yuan/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 34, No: 11 , published: 29 March 2008
LOM and HOM damping study in a superconducting deflecting cavity for ALS at LBNL
Shi Jia-Ru/Chen Huai-Bi/Tang Chuan-Xiang/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: 3 , published: 27 March 2008
Концепция создания криогенных ускоряющих структур ускорителя из меди
Кутовой В.А./Егоров А.М.
Ж. техн. физ., Vol: 78, No: 3 , published: 03 March 2008
Experimental study on SC RF cavities by using China large grain niobium for ILC
Zong Zhang-Guo/Gao Jie/Saito K./et al.
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: 2 , published: 03 February 2008
Calculation of the external quality factor of the high power input coupler for the BEPC ~I~I superconducting cavity
Huang Tong-Ming/Pan Wei-Min/Wang Guang-Wei/et al.
Chin. Phys. C, Vol: 32, No: 1 , published: 03 January 2008
Устройства ввода большой средней мощности в сверхпроводящие резонаторы ускорителей заряженных частиц
Богданович Б.Ю.\Гусарова М.А.\Завадцев А.А.\и др.
Приборы и техн. эксперим., Vol: 2007, No: 1 , published: 01 January 2007
Применение сверхпроводящих ВЧ-систем в ускорителях с небольшой энергией
Васильев А.А.\Громов А.М.\Солодухов Г.В.
Атом. энергия, Vol: 99, No: 4 , published: 10 October 2005
Сверхпроводящие магниты для ускорителей
Ширшов Л.С.
Атом. техн. за рубежом, Vol: 1998, No: 2 , published: 01 January 1998
DESY superconducting cavity performance

CERN Cour., Vol: 38, No: 6 , 1998
DESY. Une cavite supraconductrice performante

Cour. CERN., Vol: 38, No: 6 , 1998
Electrical insulation specification and design method for superconducting power equipment
Hara M., Gerhold J.
Cryogenics., Vol: 38, No: 11 , 1998
Properties of cryogenic insulants
Gerhold J.
Cryogenics., Vol: 38, No: 11 , 1998
Electrical isulation characteristics of superconducting power apparatus
Hara M., Okubo H.
Cryogenics., Vol: 38, No: 11 , 1998
Wolid insulation and its deterioration
Kosaki M., Nagao M., Shimizu N., Mizuno Y.
Cryogenics., Vol: 38, No: 11 , 1998
Mechanical influence on long-term dielectric performance of insulants
Nishijima S., Hara M.
Cryogenics., Vol: 38, No: 11 , 1998
Superconducting cavities for accelerators
Proch D.
Pepis Progr. Phys, Vol: 61, No: 5 , 1998
Radiofrequency superconductivity
Tuckmanfel J.
CERN Cour., Vol: 36, No: 1 , 1996
Superconducting radiofrequency and a free-electron laser

CERN Cour., Vol: 36, No: 5 , 1996
Simulation and cold test of an inductively detuned RF cavity for the relativistic klystron two beam accelerator
Henestroza E., Eylon S., Kim J.S., Houck T., Westenskow G., Yu. S.
CERN Cour., Vol: 2, No: 96-07 , 1996
The measurement principle of RF superconducting Nb cavity
Zu D., Chen J.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 20, No: 7 , 1996
Improvement study of TESLA style HOM coupler
Wang Gui-Mei, Wu Wen-Zhong, Lu Xiang-Yang, et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 30, No: 3
Design study of 1.3 GHz mono-cell high gradient low loss superconducting cavity
Ge Ming-Qi, Zhao Sheng-Chu, Sun Hong, et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 30, No: 4
Design study of 1.3 GHz mono-cell high gradient low loss superconducting cavity
Ge Ming-Qi, Zhao Sheng-Chu, Sun Hong, et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 30, No: 4
Selected papers from the 15th biennial conference on the computation of electromagnetic fields (COMPUMAG`05) Shenyang, China, June 26-30, 2005

IEEE Trans. Magn., Vol: 42, No: 4
Selected papers from the 15th biennial conference on the computation of electromagnetic fields (COMPUMAG`05) Shenyang, China, June 26-30, 2005

IEEE Trans. Magn., Vol: 42, No: 4
Study on HOMs in 1+1/2 cell superconducting cavity
Wang Gui-Mei, Wu Wen-Zhong, Lu Xiang-Yang, et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 29, No: 11.
Design and simulation of a cooling system for the high current 4-rod RFQ cavity
Zhu Kun, Guo Zhi-Yu, Fang Jia-Xun, et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 29, No: 8
Extraction system for RFQ cooler and buncher
Huang Wen-Xue, Wang Yue, Xu Hu-Shan, et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 29, No: 8
Researches on the electromagnetic field in RF superconducting cavities
Hao Jian-Kui, Huang Sen-Lin, Zhu Feng, et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 29, No: 8
Status of the large hadron collider (LHC)
Evans L.R.
IEEE Trans. Appl. Supercond. , Vol: 14, No: 2
Study of heavily damped SC RF cavity (English)
Li Z.-Q., Zhang C.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 27, No: 10
Ускоpение заpяженных частиц кильватеpными полями в диэлектpическом pезонатоpе с каналом для возбуждающего сгустка
Балакиpев В.А., Онищенко И.Н., Сидоpенко Д.Ю., Сотников Г.В.
Письма в ЖТФ, Vol: 29, No: 14
The CELSIUS/WASA detector facility
Zabierowski J., Bargholtz C., Bogoslawsky D., et al.
Phys. scr., Vol: 99, No:
Проект TESLA представлен общественности
Флегель И.
Атом. техн. за рубежом, Vol: , No: 3
Experts share news of radiofrequency progress
Tuckmantel J.
CERN Cour., Vol: 41, No: 9
Experts share news of radiofrequency progress
Tuckmantel J.
Cour. CERN., Vol: 41, No: 9
Analysis of phase velocity desighing on superconducting section of proton linac for spallation neutron source
Ouyang Hua-Fu, Xu Tao-Guang, Yu Qing-Chang et al.
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 25, No: 11
Study on the section-division of superconducting proton linac
Oyang Hua-Fu, Yu Qing-Chang
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 25, No: 12
Numerical analysis on FEM amplifier with a novel groove waveguide
Li Da-Zhi, Liang Zheng
High Energy Phys. and Nucl.Phys.=Gaoneng wuli yu hewuli , Vol: 25, No: 6
PC based control and data acquisition system for testing superconducting resonators
Antony Joby, Mehta R., Sahu B.K.
Indian J. Pure and Appl. Phys., Vol: 39, No: 1-2
Observation of a Hot High-Current Electron Beam from a Self-Modulated Laser Wakefield Accelerator
Santala M. I. K., Najmudin Z., Clark E. L., Tatarakis M., Krushelnick K., Dangor A. E., Malka V., Faure J., Allott R., Clarke R. J.
Phys. Rev. Lett., Vol: 86, No: 7
Superconducting radiofrequency
Tuckmantel J.
CERN Cour., Vol: 40, No: 2
Каплеры - поглотители высших типов волн для сверхпроводящих ускоряющих секций линейного электрон-позитронного коллайдера
Бледных А.В., Завадцев А.А., Калюжный В.Е. и др.
Приборы и техн. эксперим., Vol: , No: 6
Современное состояние работ по сверхпроводящим резонаторам в Институте физики высоких энергий
Севрюкова Л.М.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: , No: 13-15
Работы по сверхпроводящим резонаторам в Институте ядерных исследований РАН
Балицкий В.А., Бережной В.А., Горбуль В.И., Громов А.М., Евсеева Н.С., Парамонов В.В., Романенко В.Г., Солодухов Г.В., Черкасов И.Ю., Эрамжян Р.А.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: , No: 13-15
Тепловая устойчивость бездефектного сверхпроводящего резонатора при высоком уровне поля
Куракин В.Г.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: , No: 13-15
Комплекс оборудования для изготовления и обработки сверхпроводящих резонаторов на основе Nb/Cu
Алимов В.В., Романенко В.Е., Cеврюкова Л.М.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: , No: 13-15
Методы технологического контроля при изготовлении и обработке сверхпроводящих резонаторов
Баженов А.В., Матвеева О.В., Пестерев С.М., Севрюкова Л.М., Шаповалов Ю.С.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: , No: 13-15
Сверхпроводящая ускоряющая ВЧ-структура с продольными щелями
Соколов Б.А., Орлов А.К.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: , No: 13-15
Rippled plasma wall acceleratiing structures
Cavenago M.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Superconducting niobium cavities with high gradients
Kneisel P., Saito K.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Design features of a seven-gell high-gradient superconducting cavity
Liska D.J., Ledford J., Black S., Spalek G., DiMarco J.N.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Upgraded phase control system for superconducting low-velocity accelerating structures
Added N., Clifft B.E., Shepard K.W.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
High power RF window and waveguide component development and testing above 100 MW at X-band
Fowkes W.R., Callin R.S., Vieks A.E.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Procedures for setting RF phase and amplitude in SSC DTL tanks
Guy F.W., Hurd J.W.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Cavity shape considerations for PILAC and other high-gradient superconducting linac applications
Swain G.R.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
The CEBAF injector RF distribution system
Abbott R., Bowling B., Crofford M., Fugitt J., Hovater C., Krafft G.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Coupled superconducting resonant cavities for a heavy ion linac
Shepard K.W., Roy A.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
The application of heavity damped superconducting cavities to the acceleration of high current electron beams
Kirhgessner J., Akai N., Barnes P., Fox W., Metzger D., Moffat D., Muller H., Padamsee H., Sears J., Tigner M., Veschrevich V.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Phase and amplitude stabilization of beam-loaded superconducting resonators
Delayen J.R.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Multi-cavity studies on the gyroklystron at Maryland
Striffler C.D., Tantawi S., Main W., Latham P.E., Lawson W., Hogan B., Koc U.-V., Granatstein V.L.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
RF breakdown test and field emission measurement at 470 MHz
Sun D., Huson F.R., MacKay W.W., Mcintyre P.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Design for a supernonducting niobium RFQ structure
Shepard K.W., Kennedy W.L., Sagalovsky L.,
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Power coupler and cold window for seven-cell superconducting cavity vertical tests
Gray E.R., Spalek G.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
The application of heavily damped superconducting cavities to the acceleration of high current electron beams
Kirchgessner J., Akai N., Barnes P., Fox W., Metzger D., Moffat D., Muller H., PadamseeH., Sears J., Tigner M., Vescherevich V.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Development of annular coupled structure
Kageyama T., Morozumi Y., Yoshino K., Yamazaki Y.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
High temperature heat treatment of 3 GHz niobium cavities
Diete W., Bennet B.L., Maggs R.G., Clark W.L., Rusnak B., Shapiro A.H., Wright P.V.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Superconducting RFQ development at Los Alamos
Wangler T.P., Cimabue A.G., Merson J.L., Mills R.S., Wood R.L., Young L.M.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Calculation of mechanical vibration frequencies of stiffened superconducting cavities at LANL
Black S., Spalec G.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
High temperature heat treatment of 3 GHz niobium cavities
Diete W., Bennett B.L., Maggs R.G., Clark W.L., Rusnak B., Shapiro A.H., Wright P.V.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 23-28, No: 1992.
Operating status of the TRISTAN superconducting RF system
Noguchi S., Akai K., Kako E., Kubo K., Shishido T.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Review of experience with superconducting cavities
Tuckmantel J.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
RF cavity vacuum interlock system
Jordan K., Crawford K., Bundy R., Dylla H.F., Heckman J., Marshall J., Nichols R., O`Sullivan S., Preble J., Robb J., Schneider W., Sundelin R., Vandyke J.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Q-degradation in high purity niobium cavities-dependence on temperature and RRR-value
Saito K., Kneisel P.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Application of superconducting cavities to the collider rings of the SSC
Schaffer G.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
A bulk niobium low β superconducting quarter wave resonator for ALPI
Facco A., Sokolowski J.S., Elkonin B.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Supeconducting niobium sputter-coated copper cavities at 1500 MHz
Bernard Ph., Bloess D., Flynn T., Hauviller C., Weingarten W., Bosland P., Martignac J.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Development of superconducting cavities for high gradient applications
Kako E., Akai K., Kneisel P., Matsuoka M., Miwa H., Noguchi S., Ohara M., Ono M.Saito K., Shishdo T., Suzuki T.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
CERN`s technology for superconducting cavities in European industry
Arnaud C., benvenuti C., Bernard Ph., Bloess D., Cavallari G., Chiaveri E., Hilleret N., Tuckmantel J., Weingarten W.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Development and industrial fabrication of superconducting accelerator modules
Kiehlmann D., Klein U., Peiniger M., Vogel H.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Manafacture at Ansaldo of 350 MHz superconducting cavities for LEP
Bixio A., Gagliardi P., Maragliano A., Marin M., Moz S., Terzi F., Zoni G.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Investigations of superconducting 3 GHz nine-cell accelerator cavities
Reschke D., Diete W., Fischer B., Muller G., Piel H., Pouryamout J., R?oth R.W.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Niobium sputtered quarter wave resonators
Palmieri V., Ruzinov V.L., Stark S. Yu., Malishev O.B., Preciso R., Badan L., Porcellato A.M., Sokolowski J.S., Buso G.P., Poletto F.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Flux trapping in superconducting cavities
Vallet C., Bolore M., Bonin B., Chrrier J.P., Daillant B., Gratadour J., Koechlin F., Safa H.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Thermal model calculations in superconducting RF cavities
Fouaidy M., Junquera T., Brizzi R., Aune B., Gratadour J., Juillard M., Saclay C.E.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
NbTiN superconducting thin films prepared by magnetron sputtering
Bosland P., Guemas F., Juillard M., Saclay C.E., Couach M., Khoder A.F.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Thermal stability of superconducting Nb cavities at 3 GHz
Roth R.W., Kurschner H.-G., Muller G., Piel H., Reschke D.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.
Operational experience with the LEP low-beta superconducting quadrupoles
Lebrun Ph., Pagano O., Taylor T.M., Walckiers L.
Phys. Rev. A: At. Mol. Opt. Phys., Vol: 24-28, No: 1992.